CFI şirkətlərin strateji məqsədlərini nəzərə alaraqeffektiv və müasir İT həllərinin tətbiqi ilə işlərini rəqəmsallaşdırılmasınavə rəqabət üstünlüyünü qazanmasına kömək edir.

CFI İT problemlərini həll edir

İT proseslərinin avtomatlaşdırılması
IT aktivlərinin və əlaqələrinin avtomatlaşdırılmış şəkildə aşkarlanması
İT proqramların və tətbiqlərinin performansının monitorinqi
İT infrastrukturuna daxil olan bütün elementlərin cari vəziyyətinin proaktiv şəkildə müəyyənləşdirilməsi və analizi
Resurslarının effektiv şəkildə planlanlaşdırılması ilə xərclərin optimallaşdırılması və biznes davamlılığının təmin olunması
Cari əməliyyatların avtomatlaşdırılması və effektiv nəzarətin əldə olunması
Müştəri Davranışının analizi və veb saytların və mobil tətbiqlər üzrə istifadəçi təcrübəsinin optimallaşdırılması
Proqram təminatlarının lisenziyalaşdırma xərclərini və mürəkkəb mühitdə baş tutan əməliyyatlar ilə bağlı əlaqədar risklərin optimallaşdırılması

CFI BİZNES ÇƏTİNLİKLƏRİNİ HƏLL EDİR

BİZNES VƏ İT ARASINDA İNTEQRASİYA
Şirkət strategiyasında dəyişikliklərin olması halında İT xidmətlərinin və infrastrukturunun çevik şəkildə uyğunlaşdırılması
Rəqabət üstünlüyünə nail olunması məqsədilə sürətli dəyişiklərin edilməsi
Müştəri təcrübəsinin təhlili iləbiznesin inkişafı
İT sahəsinə olan sərmayelərin gəlirlilik səviyyəsini artırmaq
IT xərclərinin azaldılması
İT mühitinə sahib olma xərclərinin azaldılması
İqtisadi səmərəlilik baxımından İT infrastrukturunun effektiv idarə olunması
Biznes risklərinin azaldılması
Biznes risklərinin azaldılması
İT əməliyyatlarında şəffaflığının təmin edilməsi
İT və biznes göstəriciləri arasında effektiv əlaqənin qurulması
Şirkətin əməliyyatları ilə bağlı hər hansı xidmət tələbləriüçün vahid Korporativ Portal
Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün müəssisələrə kömək etmək
Biznes proseslərin davamlılığının təmin olunması

Texnologiya üzrə tərəfdaş

AppDynamics
Sürətli irəliləyin, effektiv nəzarət edin və əsas məsələlərin üzərində fokuslanın
BMC Software
IT infrastrukturun idarəetmə sistemlərinin aparıcı şirkəti və təchizatçısı
Glassbox
Veb saytlar və mobil tətbiqlər üzrə müştəri təcrübəsinin optimallaşdırılması
Snow
Proqram aktivlərinin idarə edilməsində əsas lider
10 illik BMC Software təcrübəsi
Projects
CFI Media
Xəbərlər, nəşrlər, tədbirlər
Bülleten

Bizimlə əlaqə saxlayın