CFI şirkətlərin strateji məqsədlərini nəzərə alaraqeffektiv və müasir İT həllərinin tətbiqi ilə işlərini rəqəmsallaşdırılmasınavə rəqabət üstünlüyünü qazanmasına kömək edir.

CFI İT problemlərini həll edir

İT proseslərinin avtomatlaşdırılması
IT aktivlərinin və əlaqələrinin avtomatlaşdırılmış şəkildə aşkarlanması
İT proqramların və tətbiqlərinin performansının monitorinqi
İT infrastrukturuna daxil olan bütün elementlərin cari vəziyyətinin proaktiv şəkildə müəyyənləşdirilməsi və analizi
Resurslarının effektiv şəkildə planlanlaşdırılması ilə xərclərin optimallaşdırılması və biznes davamlılığının təmin olunması
Cari əməliyyatların avtomatlaşdırılması və effektiv nəzarətin əldə olunması
MÜŞTƏRİ TƏCRÜBƏSİNİN ANALİZİ →
Müştəri Davranışının analizi və veb saytların və mobil tətbiqlər üzrə istifadəçi təcrübəsinin optimallaşdırılması
PROQRAM TƏMİNATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ →
Proqram təminatlarının lisenziyalaşdırma xərclərini və mürəkkəb mühitdə baş tutan əməliyyatlar ilə bağlı əlaqədar risklərin optimallaşdırılması
BİZNES ƏMƏLİYYATLARININ MONİTORİNQİ →

CFI BİZNES ÇƏTİNLİKLƏRİNİ HƏLL EDİR

BİZNES VƏ İT ARASINDA İNTEQRASİYA
Şirkət strategiyasında dəyişikliklərin olması halında İT xidmətlərinin və infrastrukturunun çevik şəkildə uyğunlaşdırılması
Rəqabət üstünlüyünə nail olunması məqsədilə sürətli dəyişiklərin edilməsi
Müştəri təcrübəsinin təhlili iləbiznesin inkişafı
İT sahəsinə olan sərmayelərin gəlirlilik səviyyəsini artırmaq
IT xərclərinin azaldılması
İT mühitinə sahib olma xərclərinin azaldılması
İqtisadi səmərəlilik baxımından İT infrastrukturunun effektiv idarə olunması
Biznes risklərinin azaldılması
Biznes risklərinin azaldılması
İT əməliyyatlarında şəffaflığının təmin edilməsi
İT və biznes göstəriciləri arasında effektiv əlaqənin qurulması
Şirkətin əməliyyatları ilə bağlı hər hansı xidmət tələbləriüçün vahid Korporativ Portal
Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün müəssisələrə kömək etmək
Biznes proseslərin davamlılığının təmin olunması

Texnologiya üzrə tərəfdaş

13 illik BMC Software təcrübəsi
Bülleten

Bizimlə əlaqə saxlayın

ВЕНДОРЫ
Подписаться на новости